Jiu-Jitsu

WAT IS JIU-JITSU?

Deze stijl brengt de essentie terug in het Jiu-Jitsu. Het originele doel (de essentie) was het uitschakelen van één of meerdere tegenstanders met zo weinig mogelijk kracht en inspanning. Door het gebruik van Dim Mak, zowel energetisch als met drukpunten, wordt met minder inspanning een groter effect behaald. De stijl kenmerkt door de afstand klein te houden, de verplaatsing te minimaliseren en minder kracht te gebruiken, maar behoudt het typerende van Jiu-Jitsu door gebruik te maken van worpen, klemmen en grondtechnieken. Door het gebruik van voorspelde biomechanische en drukpunt reacties, krijgt men een logische en snelle volgorde van technieken. Met het leren te reageren vanuit verschillende aanvalsrichtingen krijgt men de vaardigheid zich in elke situatie te kunnen redden. Met het gebruik van energetische technieken is deze vorm van Jiu-jitsu ook geschikt om op hogere leeftijd te beoefenen.
De basistechnieken bevatten een uitgebreid scala van technieken van verschillende landen en uit diverse stijlen. Beginners starten met de basistechnieken en gevorderden zullen het energetisch aspect en de drukpunten meer gaan gebruiken. Hoe verder men zich ontwikkeld hoe kleiner de afstand wordt. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat vanaf de start de essentie al wat wordt beoefend. Daarbij denkend aan het gebruiken van heup en schouder in de technieken. Voor de dan-graden (zwarte band en hoger) geldt dat er ook dan-graden gehaald moeten worden in het Dim Mak om verder te groeien.

BASISTECHNIEKEN:

Standen en verplaatsingen
Stoten, slagen en trappen
Worpen en neerhaaltechnieken
Breek en controle technieken
Vastleg technieken en verwurgingen
Grondtechniek
Wapens verdediging ( korte en lange stok, mes, pistool en touw/ketting)

GEVORDERDE TECHNIEKEN:


Drukpunten(Kyusho-Jitsu)
Energetische verplaatsingen
Fa Jin (explosieve energetische kracht)
Combinatie van alle bovenstaande

VOOR WIE?


Alle leeftijden (m/v) vanaf 9 t/m 100.

Loading...
Loading...